Biokaasulaitoksen rakentamista selvitetään Riikinnevan kiertotalousalueelle

Wega Group Oy ja Riikinvoima Oy ovat sopineet yhteistyöstä biokaasulaitoshankkeen jatkoselvityksestä. Biokaasulaitoshankkeen jatkoselvityksessä selvitetään Riikinvoimalle toimitettavan sekajätteen jatkokäsittelyä ja prosessia biojakeen mädätykseksi edelleen biokaasuksi.

Yhteistyön syventäminen on merkittävä askel Riikinnevan kiertotalousalueen kehittymiselle. Jo aikaisemmissa selvityksissä on tunnistettu alueen potentiaali biokaasun tuotantoon. Biokaasulaitoksessa tarkoituksena on hyödyntää Riikinvoima Oy:lle tulevan sekajätteen biojaetta sekä Keski-Savon alueella syntyviä maatalouden sivuvirtoja. Biokaasulaitosinvestoinnilla tavoitellaan 50 GWh uusiutuvan nesteytetyn biokaasun (LBG) tuotantoa. Tuotetulla biokaasulla pystyttäisiin korvaamaan noin 5 miljoonaa litraa dieseliä.

Wega Group Oy käynnistää biokaasulaitoshankkeen jatkoselvityksen lisäksi myös toteutettavuusselvityksen synteettisen metaanin tuotannosta. Toteutettavuusselvityksessä selvitetään CO2-talteenottoa Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitoksen savukaasuista sekä jatkojalostamista uusiutuvalla energialla tuotetun vedyn kanssa synteettiseksi metaaniksi. Lue lisää TÄSTÄ.