Biokaasulaitoksen selvitystyö etenee

Keski-Savon MTK:n Biokaasua pelloilta -hankkeen tekemän maatilojen sivuvirtojen kartoitustyö on edennyt maanviljelijöiden yhteistyrityksen Vienvi Oy:n perustamiseen. Vienvi Oy on hankintaorganisaatio, jonka tarkoituksena on huolehtia maataloudesta peräisin olevan biomassan toimittamisesta Wega Gruopin suunnitteilla olevaan biokaasulaitokseen Riikinnevan kiertotalousalueella. Vienvi Oy ja Wega Group Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka mukaan maanviljelijät tavoittelevat noin 40 000 tonnin nurmimäärän ja 5 000 tonnin lantamäärän toimittamista biokaasulaitokseen.

Wega Groupin Oy:n jatkopäätöstä biokaasuhankkeen etenemisestä odotetaan parhaillaan. Biokaasulaitoksen investointipäätös riippuu vielä viljelijöiden kanssa tehtävistä aiesopimuksista, laitoksen jatkosuunnittelusta, luvitusprosessista sekä hankkeelle haettavista investointituista. Yhtiö on ilmoittanut investointipäätöksen tekemisestä vuoden 2024 aikana. Lue lisää TÄSTÄ.