Keski-Savon Jätehuolto Llky on saanut reilut 1,1, miljoonan euron EU-tuen bio- ja kiertotalousterminaalin rakentamiseen Riikinnevalle. Tuen myötä Riikinnevan kiertotalousalueelle rakentuu uusi kahden hehtaarin terminaalialue biopolttoaineiden käsittelyä varten.

Bio- ja kiertotalousterminaalissa tullaan jatkossa käsittelemään mm. kyllästettyä puuta sekä muita puupohjaisia jakeita. Riikinvoiman ekovoimalaitos on Suomessa Fortumin Riihimäen laitoksen kanssa ainoa laitos, joka voi hyödyntäää kyllästettyä puuta energiantuotannossa. Aikaisemmin kyllästetty puu on laivattu Keski-Savosta Saksaan käsiteltäväksi.

Saatu tuki mahdollistaa uuden vaakajärjestelmän hankkimisen sekä kevytrakenteisen hallin rakentamisen. Uusi vaakajärjestelmä mahdollistaa täysiperävaunuisten rekkojen punnitsemisen, mikä ei ole ollut aikaisemmin mahdollista. Vaakajärjestelmän uusiminen tukee alueen kehittymistä kohti kiertotalouskeskittymää, sillä se mahdollistaa useiden toimijoiden vaakajärjestelmän yhteiskäytön. Kevytrakentaista hallia voi käyttää materiaalien käsittelyssä ja varastoinnissa. Säänsuoja vähentää materiaalien kastumista ja jäätymistä sekä kevyiden jakeiden tuulen mukana kulkeutumista.

”Terminaalialue lisää huoltovarmuutta energiansaannin osalta ja tarjoaa myös muille toimijoille sijoittumismahdollisuuksia alueelle. Terminaalialue on tarkoitus saada käyttöön jo tämän vuoden puolella”, kertoo Keski-Savon Jätehuolto Llky toimitusjohtaja Janne Kuronen.

Keski-Savon Jätehuolto Llky tekee yhteistyötä Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon -hankkeen kanssa ja hyödynsi bio- ja kiertotalousterminaalin tuen hakemisessa KiertoKasvu-hankkeen osaamista ja resursseja.

Aiheesta uutisoi Warkauden Lehti 7.2.2024 sekä Soisalon Seutu 13.2.2024.