Tietoa alueesta

Kuuletko jo kierron ja kestävän kasvun kohinan? Se kantautuu meiltä Leppävirralta – Riikinnevan kiertotalousalueelta!

Riikinnevan kiertotalousalue sijaitsee paraatipaikalla Leppävirralla, Pohjois-Savon eteläosassa. Uniikki alue ja nykyiset toimijat tarjoavat materiaalivirtoja uudenlaisen teollisen toiminnan hyödyntämiseen ja synnyttämiseen. Alueen kehittymisestä kertoo käynnissä olevat kaksi teollisen toiminnan mahdollistavaa asemakaavatyötä. Leppävirran kunta vie eteenpäin Riikinnevan 56 hehtaarin laajuisen teollisuusalueen asemakaavaa ja Keski-Savon Jätehuolto Llky:n Riikinnevan jätekeskuksen ympärillä olevaa 160 hehtaarin alueen asemakaavoitusta.

Nykyisellään Riikinnevalla sijaitsee Keski-Savon Jätehuolto Llky:n jäteasema sekä Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitos, jossa tuotetaan lämpöä ja sähköä noin 667 000 asukkaan yhdyskuntajätteistä 59 kunnan alueelta. Alue on räätälöity vastaamaan vaativiinkin logistisiin tarpeisiin ja kaavoitustyön edetessä uusia teolliseen toimintaan tarkoitettuja tontteja muodostuu sekä Riikinnevantien varteen Riikinnevan teollisuusalueelle että Riikinnevan jätekeskuksen ja Riikinvoima Oy:n välittömään läheisyyteen.

Veturiyritysten rinnalle etsitään mukaan uusia, kumppanuuteen sitoutuvia toimijoita. Riikinnevan alue on otollinen esimerkiksi biokaasun tuottamiseen, aurinko- ja tuulivoimatoimintaan, vedyn tuotantoon ja jatkojalostamiseen ja hiilidioksidin talteenottoon, tekstiiliteollisuuteen sekä vastaaviin toimialoihin. Riikinnevan aluetta kaavoitetaan parhaillaan. Keskustelu parhaista tonntipaikoista kannattaa aloittaa nyt!

Pian Riikinnevan alueella syntyy lisää vihreää sähköä! Alueella on käynnissä selvitykset tuulivoiman ja aurinkoenergian tuottamisesta. Metsähallituksen Korpisenkankaan tuulivoimapuisto-hanke etenee kaavoitustyön ja ympäristövaikutusten arvioinnin kautta. Tämän lisäksi Keski-Savon Jätehuolto Llky selvittää 7-10 hehtaarin aurinkoenergiakentän rakentamisesta peitettyjen kaatopaikkapenkkojen päälle.

Riikinneva erottautuu Suomen muista kiertotalousalueista omalla ekovoimalaitoksella, suurella vihreän sähkön potentiaalilla sekä ainutlaatuisella sijainnilla hiilinegatiivisessa Leppävirran kunnassa. Globaalista teknologiosaamisesta tunnettu Varkauskin on aivan naapurissa.

riikinneva-sahkolinja

Valmis 110kwh sähkö­linja

Riikinnevan toimijat pääsevät hyödyntämään olemassa olevaa sähkölinjaa oman liiketoimintansa kehittämiseen.

Kauko-lämpö-yhteys

Riikinvoimalta lähtevän kaukolämpöputken kautta voi syöttää maksimissaan noin 70MW lämpöä, josta Riikinvoiman maksimi on 49MW.

riikinneva-riikinvoima-tehdaskuva-sisalta-nelio

Vesi- ja viemäri-liitty­mät

Riikinnevan alueelle on rakennettu vuonna 1992 paineviemäri ja vesijohto kaatopaikan tarpeisiin.

Paineviemäri on kooltaan 160mm ja vesijohto 75mm. Vuonna 2016 voimalaitoksen kaukolämpötyön yhteydessä voimalaitoksen käyttöön on rakennettu uusi vesijohto, kooltaan 160mm.

Leppävirta – Puhtaasti kasvava teollisuusidylli

Leppävirta on postikorttimaisemaan kotiutunut puhtaan teollisuuden kunta, johon uudet kiertotalousyritykset ja jo pidempään tulosta tahkonneet yritykset houkuttelevat uutta työvoimaa. Kunta taas kaavoittaa lisää tontteja niin asumiseen kuin teollisuudelle. Leppävirralla hiilinegatiivisuus nähdään aitona
voimavarana, ja teollisuus menestyy. Uuden talouden työntekijät ja uusien yritysten perustajat löytävät luonnon syleilemistä vireistä kylistä elämisen laatua, johon kaupungeissa on varaa vain harvalla. Kunnan sijainti vilkkaan Viitostien varrella sujuvoittaa arkea niin yritysten, kuin kuntalaistenkin näkökulmasta.

Leppävirran alueella sijaitsevaa Riikinnevan kiertotalousaluetta kehitetään aktiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa. Alueelle on tulossa vihreän energian keskittymä ja esimerkiksi edullinen kaukolämpö tarjoaa mahdollisuuksia kehitykseen. Haemme aktiivisesti uusia toimijoita Riikinnevalle ja yritysten on mahdollista saada kehittämis- ja investointitukia esimerkiksi Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Kunta on nostanut vahvan elinkeinoelämän ja kiertotalouden edistämisen myös tuoreimpaan strategiaansa, joten Leppävirralla on hyvät edellytykset yrittää ja luoda uutta kestävää liiketoimintaa.

Leppävirta on kunta, jossa teollisuus työllistää vuosikymmenten kuluttuakin, ja jonka kädenjälki on positiivinen taloudelle, ympäristölle ja ilmastolle. Tervetuloa! www.leppavirta.fi

Warkaus – Ihan omanlainen

Warkaus on vahvaa teollisuusperintöä ja kansainvälistä energiateknologiaa vain tunnin matkan päässä Kuopiosta ja Mikkelistä, Saimaan rannalla.

200 vuoden teollinen historia on kasvattanut meistä korkean kansainvälisen teknologian osaamiskeskittymän energia-, metsä- ja metallialoilla. Alueen vireän vientiteollisuuden ympärille on rakentunut tiivis verkosto, joka luo mahdollisuuksia uusille arvoketjuille ja yhteistyölle.

Leppävirran kunta, Varkauden kaupunki ja Navitas Kehitys Oy tekevät tiivistä yhteistyötä alueen yritystoiminnan kehittämiseksi. Yhdessä tuemme Riikinnevalle sijoittuvia uusia toimijoita ja luomme edellytykset kasvuun.


www.varkaus.fi
www.navitas.fi