Tietoa meistä

VISIO

Merkittävät toimijat, hiilinegatiivisuus, “Kiertotaloudesta kestotalouteen”

Synnytämme uutta ja kannattavaa toimintaa arvoketjuja hyödyntämällä. Olemme merkittävä ja esimerkillinen kestotaloustoimija valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Säilytämme alueen hiilinegatiivisena hyödyntämällä innovatiivisesti materiaalivirtoja, joita nykyinen ja uusi tuotanto alueella saa aikaan.

Olemme merkittävä teknologia- ja teollisuusalan työllistäjä Keski-Savon ja Saimaan alueella. Säilytämme alueen houkuttelevana ja vetovoimaisena kestävään kehitykseen sitoutuen ja luontoarvoja kunnioittaen. Tehdään – ei vain puhuta.

MISSIO

“Arvoketjuihin perustuva toiminta, jonka kautta rakennamme kannattavaa liiketoimintaa.”

Osoitamme, että kiertotalouden avulla ja ympäristöstä huolta pitämällä on mahdollista luoda kasvua ja uusia työpaikkoja. Tuemme alueemme toimijoita vahvana yhteistyöverkostona ja hyödynnämme Riikinnevan omaa energian- ja lämmöntuotantoa sekä jätelaitoksen materiaalivirtoja.


Suomi on maana yksi kiertotalouden edelläkävijöistä, ja tämä ohjaa toimintaamme myös Riikinnevalla. Olemme aktiivisia ja innovatiivisia ja kerromme ylpeästi kiertotalouden ja kestävän kehityksen eteen tekemästämme työstä.


Kunnioitamme aluettamme, sen luontoympäristöä ja teollista historiaa. Leppävirta on hiilinegatiivinen kunta, ja Riikinnevan kiertotalousalue edistää toiminnallaan ja teoillaan luontosuhteen säilymistä ja voimistumista toimimalla esimerkkinä. Säilytämme alueen hiilinegatiivisena nyt ja tulevaisuudessa.


Rakennamme kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa. Haluamme löytää alueelle sitoutuvia kumppaneita – yrityksiä ja toimijoita, jotka voivat hyödyntää alueelle jo muodostuneita arvoketjuja ja jotka tuovat samalla oman panoksensa uusien arvoketjujen syntymiseen.

LUPAUS

“Lupaamme valita alueelle toimijoita, jotka kunnioittavat tätä ja ovat mukana tukemassa sen säilymistä.”

Leppävirta on hiilinegatiivinen kunta ja haluamme, että hiilinegativiisuus säilyy alueella myös tulevaisuudessa. Leppävirta-Varkaus-alueen laajan yhteistyöverkoston avulla tuemme Riikinnevalle sijoittuvia uusia toimijoita ja luomme heille edellytykset tehdä kannattavaa liiketoimintaa.


Riikinnevan tulevat toimijat pääsevät hyödyntämään alueella sijaitsevan voimalaitoksen tuottamaa energiaa ja lämpöä ja olemassa olevaa sähkölinjaa oman liiketoimintansa kehittämiseen.