Kuvalähde: Suomen tuulivoimayhdistys ry

Tuulivoimapuisto tulossa Riikinnevan kiertotalousalueen viereen

Metsähallitus suunnittelee Korpisenkankaalle Leppävirran ja Joroisten kuntien alueelle tuulivoimapuistoa. Tuulivoimapuisto sijaitsisi Riikinnevan kiertotalousalueen välittömässä läheisyydessä.

Karttakuvassa on esitetty Korpisenkankaan tuulivoimapuiston suunnittelualue sekä Riikinnevan kiertotalousalueen sijainti. Karttakuva: Metsähallitus 2023.

Tuulivoimapuistoon on alustavasti suunniteltu 10-23 voimalaa, joiden yksikköteho olisi 6-10 MW. Yhteensä tuulivoimapuisto tuottaisi 60 -240 MW sähköä.

Metsähallituksen mukaan voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 320 metriä. Voimalat on tarkoitus sijoittaa noin 1,5 km päähän asutuksesta. Voimaloiden lopullinen määrä, sijainti ja kokonaiskorkeus tarkentuvat myöhemmin kaavoitus-, ympäristövaikutusten arviointi- sekä lupaprosessissa.

Tuulivoimapuistohanke etenee Metsähallituksen mukaan siten, että kaavoitusprosessi ja ympäristövaikutustenarviointi käynnistyvät vuoden 2023 aikana, kaavapäätös, YVA ja rakentamislupa saataisiin vuoden 2025aikana, rakentaminen alkaisi vuonna 2027 ja energiantuotanto vuonna 2028. Lue lisää TÄSTÄ.