Wega Group Oy:n Saku Kimpimäki on varovaisen positiivinen Riikinnevan biokaasulaitoshankkeen etenemisestä. Hankkeen seuraavana vaiheena on ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristölupamenettelyn aloittaminen.

Hankkeessa selvitetään vielä käytännön teknisiä ja kaupallisia asioita, jotta hankekokonaisuus saataisiin kaikille osapuolille kannattavaksi. Laitoksen on tarkoitus hyödyntää Riikinvoimalle tulevasta sekajätteestä eroteltua biojätettä sekä Keski-Savon alueella tuotettua peltobiomassaa. Valmistuessaan laitos tuottaisi 70 GWh biometaania vuodessa.

Hankkeen etenemisestä uutisoi Warkauden Lehti