Kierron kautta kestävään kasvuun

​​Haluatko olla mukana toteuttamassa vihreää siirtymää?

Siihen on hyvä mahdollisuus Leppävirran kunnassa sijaitsevalla Riikinnevan kiertotalousalueella, jossa luodaan kestävää kasvua vastuullisesti yhdessä toimien. Huolehtimalla yhdessä ympäristöstämme luomme samalla kestävää liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Kiertotalous on avain kestävään kasvuun – nyt ja tulevaisuudessa!

Kiinnostuitko,

riikinneva-kiertotalousalue
Kestävän kasvun mahdollistaja

Riikinnevalla kierto on kaiken keskiössä

Alueellamme on suuri sähkö- ja kaukolämpöpotentiaali, ja tuottamiamme energiamuotoja ja meille orgaanisesti suuntautuvia materiaalivirtoja hyödynnetään aktiivisesti. Rakennamme toimintaamme kierron ja teollisten arvoketjujen ympärille, sillä vain sitoutuminen takaa pohjan kestävälle kasvulle!

Meillä on raaka-aineita,

joita pystytään jatkojalostamaan.

Meillä on energiaa,

myös vihreää.

Meillä on kaavoitetut maa-alueet

Meillä on osaavaa työvoimaa.

Meillä on globaalit verkostot käytettävissä.

Meillä on yhteistyöhalukkuus

eri toimijoiden välillä.

Tietoa meistä

Edistämme kiertotalouden syntymistä, säilymistä ja kasvua alueella

Uniikki alue, missä nykyiset toimijat tarjoavat materiaalivirtoja uudenlaisen teollisen toiminnan hyödyntämiseen ja synnyttämiseen.

Alueen yli 200-vuotinen teollinen historia sekä tekemiseen perustuva työkulttuuri ovat vahvana tukena. Alueelta löytyy mahdollisuuksia ja potentiaalia, ja lisäksi globaalisti toimivien yritysten tuki ja verkostot ovat käytettävissä.

Tieto alueesta

Erotumme muista Suomen kierto­talousalueista oman voima­laitoksemme ja hiili­negatiivisen ympäristömme avulla

Keski-Savon ja Saimaan luonto sekä vesistöt tarjoavat uusille toimijoille ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Varkauden kansainvälinen teknologiaosaaminen luo mahdollisuuksia uusille arvoketjuille. Alueen raaka-aineet toimivat houkuttimena uusille teollisille toimijoille ympäri maailmaa.