Maatalouden sivuvirtoja hyötykäyttöön Riikinnevan kiertotalousalueelle suunnitteilla olevaan biokaasulaitokseen

Wega Group Oy selvittää yhteistyössä Riikinvoiman kanssa nesteytetyn biokaasulaitoksen perustamista Riikinnevan kiertotalousalueelle. Biokaasulaitos hyödyntäisi Riikinvoiman sekajätteen biojaetta sekä maatalouden sivuvirtoja. Keski-Savon MTK:n Biokaasua pelloista -hanke on selvittänyt maatalouden biomassojen saatavuutta Keski-Savon alueella.

Maatalouden sivuvirtoja tarvittaisiin alustavan selvityksen mukaan noin 2 000 peltohehtaarin verran. Biokaasun tuotantoon soveltuisi heinä, viljan pehku ja ruokokasvit. Tavoitteena on perustaa maanviljelijöiden omistama korjuuyhtiö, joka hoitaisi viljelysopimukset maatilojen ja toimitussopimuksen biokaasulaitoksen kanssa. Yhtiön olisi tarkoitus myös hoitaa biomassojen keräämiseen liittyvä logistiikka sekä mahdollisesti tarvittava välivarastointi.

Maanviljelijät saisivat tuloja biomassan toimituksesta biokaasuyhtiölle. Tämän lisäksi he saisivat itselleen biokaasuprosessissa syntyvän mädätteen, jota voi käyttää pelloille lannoitteena. Kiinnostus ravinteiden hyödyntämiseen on noussut voimakkaasti viime aikoina. Lue lisää TÄSTÄ.