Riikinvoima – Suomen tehokkain kiertotaloutta edistävä ekovoimalaitos

Kiertopetitekniikkaa hyödyntävä Riikinvoiman ekovoimalaitos tuottaa ympäristöystävällistä energiaa kierrätykseen kelpaamattomasta, polttokelpoisesta jätteestä. Riikinvoima Oy:n omistaa kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä sekä Varkauden Aluelämpö.

Osakasyhtiöidensä kautta Riikinvoiman toimialueena on 59 itä- ja keskisuomalaista sekä kainuulaista kuntaa, joista yhdyskuntajätettä kerätään noin 667 000 asukkaalta. Ekovoimalaitoksen polttoaine koostuu pääosin kotitalouksista kerätystä lajitellusta sekajätteestä. Ympäristöystävällisyys on huomioitu toiminnan kaikissa vaiheissa ja Leppävirran sijainti toiminta-alueen keskellä minimoi osaltaan kuljetuksen päästöjä. Vuosittain jätettä ajetaan noin 4000 täysperävaunurekallista, joista poltettavaa kertyy 140 000 tonnia.

Käytännössä ekovoimalaitos polttaa lajitellut yhdyskuntajätteet tuottaen samalla sähköä ja lämpöä. Sähkö ohjataan valtakunnan verkkoon ja se riittää noin 4300 omakotitalon lämmittämiseen vuodessa. Lämpö siirtyy suljetussa kaukolämpöverkossa omakotitaloihin ja se puolestaan riittää noin 10 000 omakotitalon lämmittämiseen. Sähkön suhteen ekovoimalaitos on omavarainen ja riippumaton valtakunnan sähköverkosta.

Ekovoimalaitos hyödyntää alan uusinta teknologiaa. Jätteen tehokas polttaminen edellyttää roskien lajittelua ja kierrätystä. Sekajätteeseen ei tule laittaa materiaalia, jolla on arvoa kierrätyksessä tai uusiokäytössä. Mitä paremmin kierrätys toteutuu kotona, sen tehokkaammin Riikinvoiman Ekovoimalaitos toimii.

Riikinvoima lukuina:
Perustettu 2012, kaupalliseen käyttöön 2017
Henkilöstö 26
Osakkaina 9 kunnallista yhtiötä
Liikevaihto noin 16M€ vuodessa
Ekovoimalaitoksen pinta-ala 9 500 m2, koko laitosalue 4 ha
Ekovoimalaitoksen polttoaineteho 54 MW
Vastaa noin 10 000 roskapussia tunnissa => noin 18 ton/h
Sähkön tuotanto noin 80 GWh/vuosi
Kaukolämmön tuotanto noin 170 GWh/vuosi