Tuulivoimapuiston kaavoitusvireillä

Metsähallituksen tuulivoimapuistohanke etenee kaavoitukseen. Leppävirran kunta on vastaanottanut kaavoitusaloitteen tammikuussa ja kaavoitustyö lähtee käyntiin. Korpisenkankaan tuulivoimapuistoa varten kunta laatii osayleiskaavan alueelle. Samaan aikaan on käynnistynyt ympäristövaikutusten arviointityö, jonka tuloksia kunta hyödyntää kaavaprosessissa.

Metsähallitus suunnittelee Leppävirran ja Joroisten kuntien alueelle tuulivoimapuistoa, johon on tulossa 10-23 tuulivoimalaa. Voimaloiden yksikköteho on 6 -10 MW ja ne sijaitsevat 1,5 km etäisyydellä vakituisesta ja vapaa-ajan asutuksesta. Kaavoituksen
lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet kaava-alueen sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessien aikana. Lue lisää TÄSTÄ.